't Brakenkerkje

Anbi



De stichting Behoud Kerkgebouw bij de Braken heeft per 01-01-2008 een ANBI status, met het RSIN nummer 801251850, de jaarstukken liggen ter inzage bij de penningmeester. 

Wat betekent dat voor U? als u een gift wilt doen, of een legaat wilt nalaten, of zo maar een schenking naar ons wilt overmaken, en u geeft het aan op uw Inkomsten Belasting formulier, dan kunt u er uw belastingvoordeel mee doen.

Wat is een ANBI? Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90 % inzet voor het algemeen nut.

Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instelling en wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. 
 (Info : http://www.belastingdienst.nl )
 Alleen de Belastingdienst kan een instelling aanwijzen als een Culturele ANBI Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANB I de status culturele ANBI krijgen.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. 

Terug naar beginpagina